كانون فدائيان ولايت شهرستان اقليد
اين وبلاگ به منظور اهل بيت عصمت و طهارت بنا شده است.كه نيرو هاي مسجد امام رضا (ع) آن را داير كرده اند.

حدیث

نویسندگان

آرشیو

پیوندهای روزانه

Copyright 2012 - <-BlogId->.blogfa.ir & Designer: Mohammad Rafiei

فريد خانحديث تصادفي

فريد خان

فريد خان